25- LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ANNY JENKE
https://plus.google.com/u/0/photos/118248491604054894078/albums
UROCZYSTOŚĆ 25-LECIA TPAJ ROZPOCZĘŁA
 MSZA ŚW. W KOLEGIACIE PW.  "BOŻEGO CIAŁA" W JAROSŁAWIU,
PODCZAS KTÓREJ HOMILIĘ WYGŁOSIŁ
KS.PROF. DR HAB. TADEUSZ GUZ.
MYŚLĄ PRZEWODNIĄ  ROZWAŻAŃ BYŁY SŁOWA
SŁ. BOŻEJ ANNY JENKE,
PT. "CZUWAJ I PRACUJ NA CHWAŁĘ I WIELKOŚĆ POLSKI".

 
NASTĘPNIE W MOK WYSTĄPIŁY DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR. 9 Z JAROSŁAWIA


I UCZNIOWIE ZE SZKOŁY  SIÓSTR NIEPOKALANEK Z JAROSŁAWIA.


  KS.PROF. DR HAB. TADEUSZ GUZ

JUŻ TYLKO KRÓTKO PODSUMOWAŁ
TEMAT HOMILII I REFERATU....


Ks.prof. dr hab.Jan Twardy (nasz katecheta z czasów szkolnych)

Podziękowania dla Ks.prof. dr hab.Tadeusza Guza składa Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski.
P. Prezes TPAJ Ewa Dziaduś i Ks.Proboszcz Jarosławskiej Kolegiaty Marian Bocho składają podziękowania Siostrze dr Bernadecie Lipian.


ŻYCZENIA I GRATULACJE DLA SIOSTRY DR BERNADETY LIPIAN
ZAKOŃCZYŁY TĄ CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI.

DOSTOJNI GOŚCIE UDALI SIĘ NA OBIAD  "U SŁOWIKA"..

"Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem"Sympozjum pod patronatem Sł. Bożej Anny Jenke w nawiązaniu do jej słów:
"Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem"


19 października 2013
godz. 9.00 - Kolegiata jarosławska
Msza święta z homilią Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza
godz. 10.30 - Sala widowiskowa MOK
    otwarcie spotkania i powitanie Gości
    program artystyczny w wyk. młodzieży z gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej
    wykład Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza
Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
Burmistrz Miasta Jarosławia
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Marzena Stęc  (za stroną MOK w Jarosławiu)


_____________________________________________________
Moja relacja 
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz19.10. 2013r. miało miejsce sympozjum TPAJ w nawiązaniu do słów 
Sł. Bożej Anny Jenke „Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem”.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, 
podczas której homilię wygłosił Ks. Prof. Tadeusz Guz, który następnie 
w Miejskim Ośrodku Kultury kontynuował wykład w nawiązaniu do cytowanych słów.
W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście oraz władze miasta 
na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim
 i naczelnikiem WKiTiP UM Joanną Mordarską.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke P. Ewa Dziaduś prowadziła to seminarium.
Siostra dr Bernadeta Lipian zaprezentowała przybyłych gości, zapraszając 
ich na scenę do krótkich wypowiedzi.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół Gimnazjum Publiczne 
im. Anny Jenke wraz z młodzieżą z Błażowej.IX Kongres Konserwatywny


IX Kongres Konserwatywny

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
uhonorowany nagrodą
im. Ks.Piotra Skargi.
.
Gratuluję!

(czwarty film wykład Ks. Prof.)
Modlitwa do Służebnicy Bożej Anny Jenke o wstawiennictwo
...
Boże i Ojcze Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi - duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliżniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Amen.Za zgodą Kurii Metropolitarnej Przemyskiej.
O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną Służebnicy Bożej Anny, prosimy powiadomić:
Kurię Metropolitarną w Przemyślu
lub Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2,
37-500 Jarosław.

"ABY WSZYSCY TWORZYLI JEDNO SERCE NARODU"

 ---------------------------------------------------------------

 "ABY WSZYSCY TWORZYLI JEDNO SERCE NARODU"

 Przeżyłam kolejną piękną uroczystość,
w której myślą przewodnią były słowa
 naszej Pani Profesor
 Służebnicy Bożej Anny Jenke:
"Aby wszyscy tworzyli jedno serce narodu".
Podczas Mszy Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała,
Homilię wygłosił Ks. Prałat dr Andrzej Skiba.
W Miejskim Ośrodku Kultury
uczestniczyłam w przedstawieniu
 pt. "Puchar Sumienia",
w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Gimnazjum Publiczne
 im. Anny Jenke z Błażowej.
Następnie Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
 Ks. dr Waldemar Janiga,
wygłosił wykład na powyższy temat.
Króciutki występ artystyczny
młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych
z Lublina z P. Katechetą
Waldemarem Dziaczkowskim
zakończył spotkanie w MOK-u.
Zaproszeni goście udali się do
Restauracji  "U Słowika" na posiłek.

Krótka fotorelacja

(technicznie nie najlepsza,
proszę o wyrozumiałość).


Zaproszenie,

 po kliknięciu powiększa się
-------------------------------------------------------------------------------