Na uczczenie 100- lecia Urodzin Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

NA SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ANNY JENKE

7 października 2018 przygotowało piękną uroczystość przypominającą
Osobę wspaniałego Arcybiskupa Ks. Ignacego Tokarczuka.
 Msza Św. koncelebrowana była w Katedrze Przemyskiej o godz.
10.00 podczas, której homilię wygłosił ks. prof.dr hab. Tadeusz Guz.
Wierni następnie zeszli do podziemi i modlili się
przy doczesnych szczątkach śp. ks. Arcybiskupa.

O godz. 12.00
w Zespole Zamkowo- Pałacowym w Krasiczynie
uczestnicy obejrzeli program artystyczny
o treściach patriotycznych,
przygotowany przez młodzież i wychowawców
z Zespołu Szkół z Błażowej.

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz
w wykładzie pt. 
"Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk- polski Arystokrata ducha i wiary świętej"
odkrywał przed nami Osobę  i dzieło niezwykłego Arcybiskupa,
 w tej części Polski na Podkarpaciu.Dostojni goście min. Pan Poseł Stanisław Piotrowicz,
Ks. Prałat Marian Bocho, podziękowali za wykład.
Zarząd TPAJ  na czele z P. Prezesem Rafałem Solskim,
P. Wiceprezes Marią Siarą,
podziękował wiązanką kwiatów.
Zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad.

Dziękujemy, za kolejne chwile budujące Ducha!

W HOŁDZIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  

26 KWIETNIA 2018r 

w Zespole Szkół w Błażowej 

odbyła się ta wyjątkowa uroczystość.

 

W HOŁDZIE RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


K O N F E R E N C J ACzy wierzę w Ducha Świętego? …
Czy z tej wiary wyprowadzam wnioski na życie?...
To ukierunkowanie jest bardzo istotne.
Przyczyna anemii, miernoty wielu ludzi leży w tym,
że zbyt wiele tam siebie, a zbyt mało Ducha Świętego…
(Anna Jenke)


Serdecznie zapraszamy 

………………………………………………………………………………..

na Konferencję na temat:

WIARA W DUCHA ŚWIĘTEGO
JAKO NIEBIAŃSKA RECEPTA
NA „ANEMIĘ” DUCHA NARODU I PAŃSTWA

Błażowa – 26 kwietnia (czwartek) 2018 r. 

P R O G R A M

godz. 10:00 - Msza św. koncelebrowana z okolicznościową homilią
- Przejście do szkoły (gimnazjum)
Szkoła- kawa, herbata
godz. 11:40 - Otwarcie Konferencji: - Dyrektor Zespołu Szkół
EWA KOZUBEK 


12:00 - Wykład: 

Wiara w Ducha Świętego jako niebiańska recepta na „anemię” ducha Narodu i Państwa –
KS. PROF. DR HAB. TADEUSZ GUZ


13:00 - Wystąpienia Gości
- Program artystyczny w wyk. młodzieży
- Obiad
                                    

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Błażowej 
i Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

___________________________

Bardzo dokładny przekazego  na stronie

Radia FARA

 

 ________________________________


Poniżej relacja własna

Ks. prałat Marian Bocho z homilią na temat działania Ducha Św. w wypowiedziach Sł. Bożej Anny Jenke.


Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz z wykładem pt.
„Wiara w Ducha Świętego jako niebiańska recepta na „anemię” ducha Narodu i Państwa”.Podziękowanie od Pani Dyrektor Ewy Kozubek, dla Siostry dr Bernadety Lipian.

Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kartkę, dzięki staraniom P. Waldemara Dziaczkowskiego z ZSP z Lublina.


Ks. prałat Franciszek Dziedzic odszedł do Pana...(*)

Zmarł śp. ks. prałat Franciszek Dziedzic, emerytowany Dyrektor Muzeum Diecezjalnego.

 

Informacje za stroną 

 

 A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA

NIECHAJ MU ŚWIECI...

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 Przypominam o Mszach Św.


 15-tego każdego miesiąca o godz. 17.30 Msza Święta o beatyfikację sł. B. Anny Jenke.

_________________________________________________

 Jarosławska Kolegiata- Krasiczyn

 CHRYSTUS KRÓLEM NIEBA,

ZIEMI I POLSKI

ANNA JENKE

ARYSTOKRATKĄ BOŻĄ

O Chryste, króluj wśród nas!
Wnijdź niby zorza pod polskie poddasza...
Boże, daj czystych nowych ludzi...
(A. Jenke, dz. s.210 i 206)
 


Śladami Anny Jenke 

Jarosław i Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie

Wykład Ks.Prof. dr hab. Tadeusz Guz

"CHRYSTUS KRÓLEM NIEBA, ZIEMI I POLSKI

ANNA JENKE ARYSTOKRATKĄ BOŻĄ"

    

    Kilka zdjęć


POD24.INFO artykuł Pana Henryka Grymuzy


Obecnie w skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke wchodzą:
 Rafał Solski - prezes,
Maria Siara - wiceprezes,
Czesława Kuźma - członek (sekretarz),
Maria Kuźniar - członek (skarbnik),
Stefania Majsterkiewicz - członek.
Opiekunem duchowym TPAJ
jest Ks. prałat Marian Bocho - proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu.

________________________________________________________

 Jubileuszowa Msza św. w Opactwie


NIEBO WIELKIE, PIĘKNE I MOJE …s. Bernadeta LipianNIEBO WIELKIE, PIĘKNE I MOJE …


Rzeszów-Jarosław 2015 r.


___________________W P R O W A D Z E N I E

Niebo jest wielkie, piękne i moje … [1].
Tak widziała Anna Jenke Niebo, którego pragnęła
i konsekwentnie przez całe życie do niego dążyła.
Słowa i czyny, postawa i zachowania oraz świadectwa
świadków życia Anny przemawiają za jej świętością.
A świętość ta – mamy nadzieję - otworzyła jej bramy Nieba.
Wyznając wiarę w Świętych Obcowanie – łączymy się
ze Świętymi, prosząc Ich o wstawiennictwo u Boga za nami.
Za ich pośrednictwem doznajemy wielu łask i błogosławieństw,
o które prosimy, a także takie o których nawet nie wiemy.
Są święci kanonizowani, których Kościół oficjalnie
ogłosił świętymi.
Są i tacy, którzy jako Słudzy Boży czekają na formalne
ogłoszenie iż są świętymi.
I wreszcie są święci, których Kościół nie jest w stanie
ukazać światu, bo jest ich bardzo dużo.
Jednakże uwzględnia ich, ustanawiając na ich uczczenie
dzień 1 listopada jako uroczystość Wszystkich Świętych.
Anna Jenke zaliczona jest w poczet Sług Bożych.
Zatem, można Ją prosić o wstawiennictwo u Boga
w różnych potrzebach.
Predysponuje nas do tego przekonanie o Jej świętości.
Świętość tę zdobyła przez wielką miłość Boga i ludzi.

W niniejszym opracowaniu, w pierwszej części – ukazana jest sylwetka Sługi Bożej Anny,
która nacechowana była wielką miłością, zaświadczaną
życiem oraz przez najbliższe otoczenie: uczniów i innych ludzi.
W drugiej części podane są przykłady podziękowań
za łaski otrzymane od Boga za Jej wstawiennictwem.[1] A. Jenke; Dzienniczki i rozważania, Rzeszów- Jarosław 1997, s. 258....
CAŁOŚĆ
..................... 

 

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke- 2015Drodzy nasi Przyjaciele!

Rok 2015 dobiega końca. Wszyscy robią jakiś bilans; podsumowują dokonania, osiągnięcia, czasem może niepowodzenia. Przyjaciele Sługi Bożej Anny Jenke, tworzący jedną wielką Rodzinę – też mają swoje dokonania, dobre i wspaniałe, które spróbuję, chociaż w wielkim skrócie przedstawić. 
Główne nasze działania dotyczą szerzenia znajomości naszej Patronki Anny Jenke
i Jej idei; są to działania przeważnie na płaszczyźnie duchowej,  intelektualnej i wycho-wawczej.  W tym celu, organizujemy spotkania, sympozja, konkursy, audycje radiowe
i telewizyjne. Temu celowi służą  również  wydawnictwa książkowe, artykuły, „Słoneczna Skała”, „Sobótki”.
Oto, co dzieje się w niektórych miejscowościach – u naszych Przyjaciół.
Zacznę od Jarosławia.
Jarosław
      Wiadomo, że dużą rolę w szerzeniu idei naszej Sługi Bożej, spełniają różnego rodzaju spotkania, jak: rocznice, sympozja, sesje.
      Od kilku lat Towarzystwo ma szczęście gościć ks. Prof. Tadeusza Guza – wspaniałego filozofa i teologa, który podczas spotkań dzieli się swoją ogromną wiedzą., kształtuje nasze umysły i sumienia, uwrażliwia na bieżące sprawy, które dzieją się w naszej Ojczyźnie. W bieżącym roku, w Jarosławiu, gościliśmy ks. Profesora aż 4 razy (styczeń, czerwiec,  październik i listopad). To były spotkania, które nas wielce ubogacały.
Rogóżno
W Szk. Podstw. im. Anny Jenke  w Rogóżnie (woj. Podkarpackie ) już 15 lat odbywają się konkursy  recytatorskie i z wiedzy o Annie Jenke. Konkursy organizuje gorliwa i niezmordowana dyrektor tej szkoły mgr Janina  Fudali. Jej zasługi w szerzeniu znajomości Postaci Anny Jenke są ogromne. W konkursach biorą w udział  rzesze  dzieci i młodzieży z różnych szkół, w tym ze szkół noszących imię Anny Jenke. Uczestnicy konkursów zostają obdarowywani  dyplomami, pamiątkami i książkami o Annie Jenke.
Błażowa
Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej (14 maja) – obchodziło uroczyście „Dzień
Patrona Szkoły”,  Msza św., a potem program w szkole złożyły się na to świętowanie.
Natomiast w październiku, ku czci Świętego Papieża Jana Pawła II, zorganizowało koncert.
Jaroszów
 Gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie k. Świdnicy, obchodziło 5-lecie nadania
Szkole Patrona. W uroczystości wzięli udział: ks. biskup świdnicki Adam Bałabuch,
miejscowy ks. proboszcz, władze miasta i przedstawiciele z Towarzystwa ze Świdnicy
z Przewodniczącą Edwardą Mikuła.
Ziempniów
Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie k. Mielca, w bieżącym  roku zdobyła aż dwie główne i jedyne nagrody, bowiem uczniowie tejże szkoły brali udział w dwu
ogólnopolskich konkursach z plastyki. Konkursy odbywały się w Warszawie. Zarówno
w jednym jak i w drugim konkursie,  główną i jedyną nagrodę  otrzymali  uczennica  i  uczeń
Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke  w Ziempniowie. Była to wielka radość dla całej szkoły, której dyrektorem jest  mgr Halina Taraska.

Świdnica
            W marcu, przedstawiciele z Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke ze Świdnicy, na czele z Przew. Edwardą Mikuła, wzięli udział w programie TV Trwam – w Rozmowach Niedokończonych - poświęconym Sł. Bożej Annie Jenke .
Również w Świdnicy, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke - wspólnie 
z diecezjalnym Duszpasterstwem – zorganizowało w październiku b.r. we wszystkich kościołach świdnickich, Różańcowe Jerycho ( modlitwa przez 7 dni i 7 nocy), w intencji Ojczyzny i dobrych wyborów do parlamentu. Czuwanie nad odbywającym się Jerychem,
w całości, objęło Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke.

Radymno
Duże znaczenie w działalności Towarzystwa niewątpliwie odgrywa  modlitwa. Wśród wielu form modlitwy, Towarzystwo praktykuje nabożeństwa  pierwszych sobót miesiąca.
Anna Jenke pozostawiła nam po sobie przykład modlitwy – Rozważania  tzw. „Sobótki” .. Towarzystwo podjęło tę inicjatywę i wprowadza ją w praktykę. Do Przyjaciół w Polsce i za granicę wysyłane są  „Sobótki” czyli rozważania modlitewne na każdy miesiąc, bezpośrednio lub przez przewodniczące  terenowych Kół Towarzystwa. Na szczególną uwagę zasługuje Przewodnicząca  Towarzystwa z Radymna Pani Maria Siara, która  przekazuje teksty rozważań do  ponad  150  osób.

Konferencja Ogólnopolska na temat Kultu publicznego i prywatnego kandydatów
na ołtarze
Chciałam podzielić się ważną wiadomością: otóż,  4 listopada b.r. w Krakowie
( w Instytucie Duchowości Karmelitańskiej) odbyła się  Ogólnopolska Konferencja na temat kultu kandydatów na ołtarze w procesach kanonizacyjnych. Wśród pięciu wykładów, jeden poświęcony był kultowi prywatnemu. Wykład na ten temat wygłosił  znakomity znawca prawa kanonizacyjnego ks. Prof. Henryk Miształ (KUL) . W swoim wystąpieniu  posłużył się przykładem; jak Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke szerzy kult prywatny swojej Patronki. I tu roztoczył  przed uczestnikami Konferencji jakby „panoramę” dokonań w tej dziedzinie, od rozpoczęcia procesu beatyf. Anny aż po dzień dzisiejszy. Powiedział, że tych dokonań jest bardzo dużo, jak sympozja, sesje naukowe, imprezy, działalność Kół i szkół, wydawnictwa książkowe, artykuły, prace  dyplomowe, audycje  radiowe i telewizyjne i inne działania. Wspomniał też o znaczeniu „Sobótek”, które  docierają do kilkuset osób, oraz o czasopiśmie „Słoneczna Skała”. To nas utwierdziło, że dobrze robimy, że mamy wspaniałych ludzi , którzy  kierują naszymi pracami i że Sługa Boża Anna jest już coraz bardziej znana w szerokim świecie.
Podsumowując te nasze działania, pragnę  gorąco podziękować WSZYSTKIM  naszym Drogim PRZYJACIOŁOM  za każdy czyn, za każdy gest dobroci, życzliwości, za modlitwę  i pomoc materialną. W intencji Państwa – w dowód wdzięczności - zostanie odprawiona Msza św. o zdrowie, o dary Boże i błogosławieństwo na każdy dzień
w nadchodzącym Nowym Roku. Niech te dary spływają  przez ręce Niepokalanej Matki
i naszej Patronki Sługi Bożej Anny, w obfitości.

Do tych moich słów wdzięczności, dołączam jeszcze nową książkę:
Niebo wielkie, piękne i moje …  

                                                           Pozostaję z Chrystusowym pozdrowieniem
s. dr. Bernadeta Lipian

Jarosław, Boże Narodzenie 2015 r.