Modlitwa do Służebnicy Bożej Anny Jenke o wstawiennictwo
...
Boże i Ojcze Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi - duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliżniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Amen.Za zgodą Kurii Metropolitarnej Przemyskiej.

O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną Służebnicy Bożej Anny, prosimy powiadomić: Kurię Metropolitarną w Przemyślu lub Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/1, 37-500 Jarosław.
Pani Profesor proszę szczególną opiekę podczas przeprawy, która mnie czeka....