Młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych
z Jarosławia, odwiedziła groby
nauczycieli na Starym Cmentarzu.