IX Kongres Konserwatywny


IX Kongres Konserwatywny

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
uhonorowany nagrodą
im. Ks.Piotra Skargi.
.
Gratuluję!

(czwarty film wykład Ks. Prof.)
Modlitwa do Służebnicy Bożej Anny Jenke o wstawiennictwo
...
Boże i Ojcze Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi - duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliżniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Amen.Za zgodą Kurii Metropolitarnej Przemyskiej.
O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną Służebnicy Bożej Anny, prosimy powiadomić:
Kurię Metropolitarną w Przemyślu
lub Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2,
37-500 Jarosław.

"ABY WSZYSCY TWORZYLI JEDNO SERCE NARODU"

 ---------------------------------------------------------------

 "ABY WSZYSCY TWORZYLI JEDNO SERCE NARODU"

 Przeżyłam kolejną piękną uroczystość,
w której myślą przewodnią były słowa
 naszej Pani Profesor
 Służebnicy Bożej Anny Jenke:
"Aby wszyscy tworzyli jedno serce narodu".
Podczas Mszy Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała,
Homilię wygłosił Ks. Prałat dr Andrzej Skiba.
W Miejskim Ośrodku Kultury
uczestniczyłam w przedstawieniu
 pt. "Puchar Sumienia",
w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Gimnazjum Publiczne
 im. Anny Jenke z Błażowej.
Następnie Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
 Ks. dr Waldemar Janiga,
wygłosił wykład na powyższy temat.
Króciutki występ artystyczny
młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych
z Lublina z P. Katechetą
Waldemarem Dziaczkowskim
zakończył spotkanie w MOK-u.
Zaproszeni goście udali się do
Restauracji  "U Słowika" na posiłek.

Krótka fotorelacja

(technicznie nie najlepsza,
proszę o wyrozumiałość).


Zaproszenie,

 po kliknięciu powiększa się
-------------------------------------------------------------------------------

SOBÓTKI - październik

Otrzymałam wydruk tekstu sobótki,
zamieszczam tekst
(trzeba weń kliknąć)