"Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem"Sympozjum pod patronatem Sł. Bożej Anny Jenke w nawiązaniu do jej słów:
"Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem"


19 października 2013
godz. 9.00 - Kolegiata jarosławska
Msza święta z homilią Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza
godz. 10.30 - Sala widowiskowa MOK
    otwarcie spotkania i powitanie Gości
    program artystyczny w wyk. młodzieży z gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej
    wykład Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza
Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
Burmistrz Miasta Jarosławia
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Marzena Stęc  (za stroną MOK w Jarosławiu)


_____________________________________________________
Moja relacja 
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz19.10. 2013r. miało miejsce sympozjum TPAJ w nawiązaniu do słów 
Sł. Bożej Anny Jenke „Musimy być nowymi ludźmi bez kompromisu ze złem”.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, 
podczas której homilię wygłosił Ks. Prof. Tadeusz Guz, który następnie 
w Miejskim Ośrodku Kultury kontynuował wykład w nawiązaniu do cytowanych słów.
W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście oraz władze miasta 
na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim
 i naczelnikiem WKiTiP UM Joanną Mordarską.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke P. Ewa Dziaduś prowadziła to seminarium.
Siostra dr Bernadeta Lipian zaprezentowała przybyłych gości, zapraszając 
ich na scenę do krótkich wypowiedzi.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół Gimnazjum Publiczne 
im. Anny Jenke wraz z młodzieżą z Błażowej.