Z "Rozważań Anny Jenke"

"O Jezu, stoję u stóp Twojego Krzyża,
abys mi dał zrozumieć
jak potrzebne jest cierpienie,
by stać się podobnym do Ciebie.
"Wykonało się" powiedzał On sam
na Krzyżu.
Wszystko jest spełnione w Nim,
lecz ma się spelnić jeszcze w nas.
Jezus pragnie przedłużyć w nas
swoją Mękę i włączyć nas
w swoje zbawcze dzieło,
abysmy byli współpracownikami
w dziele zbawienia dusz."
Dziękuję! Jestem, ile napatrzyłam się na ludzką nędzę.....Pani Profesor proszę o pociechę dla tych kobiet w ich strapieniach.....