Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz,
spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke
w Restauracji "Klasyczna" w Jarosławiu
.

6.Miłość Boża wlana w naszą wolną wolę tak dalece uskrzydla naszą chrześcijańską wolność, że jest ona zdolna do miłowania w znaku krzyża, bowiem „cierpienia”, przyjęte z godnością Dziecka Bożego, „zbliżają do Boga”10, ponieważ „ofiara i miłość” w tym życiu przynależą do siebie a czasami są wręcz nierozerwalne, by wielkość miłości mogła się ukazać w całej swojej glorii i majestacie, w artyzmie jej nieskończonych możliwości oraz jej ostatecznej nieśmiertelności.
Gdy wspominamy naszych narodowych Bohaterów sprzed 70-ciu lat, to byli oni w większości wielcy swoją chrześcijańską wolnością i godnością, ale nade wszystko wielcy Bogiem i dlatego jak wierzymy, maszerują razem z dzielną Harcerką Anną w szeregu niebiańskich „bohaterów”11 na musztrze zastępów Nieba. Im oddajemy dzisiaj najgłębszy hołd i cześć za takie poświęcenie aż do szczytów „hedonizmu” dla „człowieka” i „dla Boga”12. Tę bohaterską „stałość” naszej wolności i godności życia „gwarantuje świętość”13 jako korona prawdziwej wolności i godności, stąd Sługa Boża prosi Boga „dobrą śmierć i szczęśliwą wieczność”14.
Imponujący przykład nadprzyrodzonej wolności chrześcijańskiej i godności Dziecka Bożego w Osobie i dziele Sługi Bożej Anny Jenke jest wspaniałym dziedzictwem religijnym nas wszystkich i całego naszego Narodu tutaj na tym uroczym i bogatym miłością do Ojczyzny i Narodu Podkarpacia, w całej Polsce oraz we wszystkich sercach Polaków rozsianych licznie po całym globie ziemskim. Przyjmijmy je, ocalmy, rozwijajmy je osobiście w myśli, słowie i czynie, byśmy byli nie tylko chlubą wolnej Polski, lecz także wiecznie wolnego Boga w Niebie, któremu zawierzamy się wraz z całym Nardem, naszą wolnością polską i godnością narodową, byśmy mogli zmartwychwstać do życia w wiecznie wolnej i godnej i już nigdy
nie utracalnej Rzeczpospolitej, do czego zachęcają nas słowa Sługi Bożej na tej rozmiłowanej w Bogu i Ojczyźnie, Narodzie i Kościele Chrystusowym Ziemi Jarosławia i Podkarpacia: „Wczesny ranek Wielkanocnej Niedzieli niech zastanie nas wszystkich gotowymi do radości rezurekcyjnej, procesji – Alleluja! Jezus żyje! Nie ma samotności ani rozpaczy! Jest wielka nadzieja. Dla każdego. Dla mnie także w moim smutku, w mojej bezradności, w moim niepokoju. Większy jest Bóg niż serce człowieka, tylko czeka na nasze zawierzenie....” Niech się tak stanie z pomocą łaski najwyższego Pana. Amen.


Anna Jenke, ”Dzienniczki i rozważania”, Rzeszów – Jarosław 1997 r.
od 1-14 cytaty