Rozważania modlitewne;

I sobota marca 1972 r.

"O Jezu stoję u stóp Twego Krzyża, abyś mi dał zrozumieć jak potrzebne jest cierpienie, by stać się podobnym do Ciebie. -powiedział On sam na Krzyżu. Wszystko jest spełnione w Nim- naszej Głowie- lecz ma się spełnić jeszcze w nas, Jego członkach. Jezus pragnie przedłużyć w nas swoją mękę i włączyć nas w swoje zbawcze dzieło, abyśmy byli współpracownikami w dziele zbawienia dusz".